يکي از راه‌هاي رسيدگي به مسائل متعدد درگير در طراحي و توليد پروژه‌هاي چندرسانه‌اي، دنبال کردن روندي است که تحليل، طراحي، توليد و ارزشيابي پروژه را طرح‌ريزي مي‌کند. مدل پيشنهادي ما شامل مراحل تصميم‌گيري، طراحي، توليد و ارزشيابي است. اين مدل به‌عنوان طرحي کلي براي پروژه‌ها در نظر گرفته شده است، اما مي‌تواند براي برآورده کردن نياز‌هاي پروژه‌هاي فردي بهبود و گسترش يابد. اين مدل چارچوبي براي مراحل پروژه‌هاي چندرسانه‌اي فراهم مي‌کند اما رويکرد سازنده‌گرا جهت طراحي يا توليد پروژه‌هاي فردي را نفي نمي‌نمايد.


ساخت پروژه‌هاي چندرسانه‌اي شبيه پختن يک وعده غذايي لذيذ است. ابتدا بايد دقيقاً تصميم بگيريد چه غذايي مي‌خواهيد تهيه کنيد (که به اين مسئله که چه کسي براي صرف شام خواهد آمد (مخاطب) و مواد غذايي موجود بستگي دارد). اگر بيش از يک نفر در حال پختن غذا باشند، بايد تصميم بگيريد که چه کسي مسئول آماده‌سازي هر غذا است.


سپس، طراحي غذا شامل تعيين کردن دستورغذا و سازمان‌دهي مواد تشکيل دهنده غذا است. دستورغذا مثل روندنما‌ها و استوري بوردها، ساختاري براي غذاها فراهم کرده و جزئيات مواد غذايي لازم و توالي مراحل پخت را تعيين مي‌کند.


سپس غذا با جمع‌آوري تمام مواد لازم، ترکيب کردن همه چيز طي مراحل صحيح و مخلوط کردن مواد لازم توليد مي‌شود. با آماده شدن غذاي هر فرد، غذاي کلي را بايد در نظر گرفت. براي مثال، معمولاً ابتدا پيش‌غذاها را آماده کرده و پيش از غذاي اصلي سِرو مي‌کنند.


ارزشيابي را در روند تهيه کردن غذا انجام مي‌دهيد (مثل چشيدن غذا و مواظب بودن براي اينکه غذا نسوزد). مهمانان شام، برآورد نهايي را با بازخوردهاي پس از سرو غذا ارائه مي‌کنند.


مدل DDD-E شامل سه مرحله اصلي (تصميم‌گيري، طراحي و توليد) است و توسط ارزشيابي احاطه شده است (نگاره 1 را مشاهده کنيد). اين فصل طرحي کلي از مدل را فراهم نموده است. فصل‌هاي بعدي (3 تا 7) روش‌هاي جامع هر مرحله را با پيشنهاد‌هايي براي اجرا و اصلاح کلاسي ارائه مي‌کنند.


مدل DDD-E 


نگاره 2‌.‌1. مدل DDD-E


در مدل DDD-E هر مرحله شامل فعاليت‌هايي براي معلم و شاگردان است. مرحله تصميم‌گيري روي تعيين اهداف و مقاصد برنامه تمرکز مي‌کند، مرحله طراحي ساختار برنامه را مشخص مي‌کند و مرحله توليد، توليد عناصر رسانه‌اي و تکميل پروژه را دربر مي‌گيرد. مرحله ارزشيابي در طي فرايند طراحي و توليد رخ مي‌دهد. در هر مرحله از فرايند، پروژه بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت نياز بايد مجدداً بررسي و اصلاح شود. جدول 1 فعاليت‌هاي معلم و شاگردان را در هر مرحله از مدل DDD-E ترسيم مي‌کند. اين فعاليت‌ها در اين فصل معرفي مي‌شوند. توضيحات تفصيلي در فصل‌هاي 3 تا 7 ارائه شده‌اند.


جدول 1 فعاليت‌هاي معلم و شاگرد در مدل DDD-E
مرحلهفعاليت‌ها: معلمفعاليت‌ها: شاگردتصميم‌گيريبرنامه‌ريزي


    شناسايي استانداردها و تعيين اهداف آموزشي


    تصميم‌گيري درباره پروژه


    سنجش مهارت‌هاي پيش‌نياز


    تعيين فنون سنجش


سازمان‌دهي


     آزمايش کردن گروه‌بندي‌هاي مختلف


     ايجاد گروه‌هاي تشريک‌مساعي


     تعيين زمان‌بندي‌ استفاده از کامپيوتر


     کار کردن هر شاگرد با يک لپ‌تاپ.


مديريت


    فعاليت‌هاي بارش مغزي


    فعاليت‌هاي پژوهشبارش مغزي در مورد محتوا


انجام پژوهشطراحيارائه راهکارها و الگوهاي طراحي


انجام سنجش تکوينيطرح محتوا


ساخت روندنما[1]


تعيين طراحي صفحه و چيدمان[2]


نوشتن اسکريپت‌ها يا استوري بوردتوليدمديريت توليد رسانه‌اي‌


تسهيل فعاليت‌ چندرسانه‌اي


اجراي سنجش تکوينيساخت گرافيک‌ها


ساخت انيميشن‌ها


توليد فايل صوتي


توليد ويدئو


تأليف برنامهارزشيابيفراهم کردن سنجش شاگردان


بازخور‌د درخصوص فعاليت‌ها و تجديدنظر براي آيندهاشکال‌زدايي برنامه[3]


ارزشيابي همسالان


انجام خودارزشيابي[4]
 


منبع: پروژه هاي چندرسانه اي در آموزش؛ ترجمه دکتر خديجه علي آبادي و اسماعيل اصلاني
[1] flowcharts
[2] layout
[3] Debug program
[4] self-evaluations
 

مدلي براي ساخت پروژه هاي چندرسانه اي

مدلي براي ساخت پروژه هاي چندرسانه اي

مدل ,غذا ,توليد ,مرحله ,طراحي ,تعيين ,مدل ddd ,هر مرحله ,معلم و ,و توليد ,طراحي و

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله سیاست نو: تلاشی برای دگراندیش بودن وزن_ بودن kavirplusin سرندیپ احتمال اینکه خودم باشم سایت تفریحی و سرگرمی parvinpl مطالب اینترنتی ملوان های شعر tinoristi